William Shakespeare Citat om hur vi är fria att välja och vårt öde bestäms inte av stjärnorna.