Positivt livcitat på bilden av en man som tittar på bergen.