Kort citat om människor som inte lätt förhåller sig till andra.