Armén

Distribuerings önskningar | Meddelanden och anmärkningar om militär personal

Genom att riskera deras liv för att skydda vår suveränitet och skydda oss utgör militär personal de få människorna i samhället som betalar det ultimata priset för att kallas medborgare. Om inget annat är det


Läs Mer