De positiva känslorna av uppskattning och tacksamhet vägleder människor mot mening och bättre liv. Detta inkluderar styrka, värderingar och självmedkänsla. Många av oss uttrycker tacksamhet på den speciella tacksägelsedagen, men det är mycket mer än att bara vara tacksam. Det är en djupare känsla av uppskattning som producerar mer långvarig positivitet. Denna känsla av oväntade fördelar kan vara en del av vardagen och ge varje dag ett meningsfullt och allmänt tillstånd av tacksamhet.

 • god morgon solros
 • Människor känner och uttrycker tacksamhet på flera sätt och tacksamhet hjälper individer att få mer positiva känslor, njuta av goda upplevelser och bygga starka relationer. Det är av stor vikt att dela och uttrycka tillfredsställelse eftersom det är den enskilt mest kraftfulla inspirationskällan om vi tar en minut och uppmärksammar den enkla skönheten hos människor runt omkring oss och i det dagliga livet i allmänhet.


  Här hittar du en mängd olika citat relaterade till tacksamhet som kan förändra, motivera och påverka ens liv på en daglig basis.

  Innehåll

  • 1 bästa tacksamhetscitat
  • 2 korta tacksamhetscitat
  • 3 inspirerande tacksamhetscitat
  • 4 Tacksamhetens attityd
  • 5 berömda tacksamhetscitat
  • 6 tacksägelse tacksägelse citat
  • 7 tacksamhetscitat för vänner
  • 8 citat om kärlek och tacksamhet

  Bästa tacksamhetscitat

  • När vi ger glatt och tar emot tacksamt är alla välsignade. Maya Angelou
  • Vi tar för givet just de saker som mest förtjänar vår tacksamhet. Cynthia Ozick
  • Vi kan klaga för att rosenbuskar har taggar, eller glädjas för att taggar har rosor. Alphonse Karr
  • När vi uttrycker vår tacksamhet får vi aldrig glömma att den högsta uppskattningen inte är att uttala ord, utan att leva efter dem. John F. Kennedy
  • Låt tacksamhet vara kudden på vilken du knäböjer för att be din nattliga bön. Och låt tron ​​vara den bro du bygger för att övervinna det onda och välkomna det goda. Maya Angelou
  • Dårens liv är tomt på tacksamhet och fullt av rädsla; dess kurs går helt och hållet mot framtiden. Epikuros
  • Handla med vänlighet men förvänta dig inte tacksamhet. Konfucius
  • Vi är alla mer blinda för det vi har än för det vi inte har. Audre Lorde
  Allt händer av en anledning citat att notera och dela.

  Ta enkelt emot allt som händer dig. Rashi

  Inspirerande tacksamhetscitat för att få dig att tänka.

  Att fokusera på en sak som du är tacksam för ökar tacksamhetens energi och höjer glädjen inom dig själv. Oprah Winfrey

  Tacksamhetscitat om lycka för att ge dig en tankeställare.

  Om du vill hitta lycka, hitta tacksamhet. Steve Maraboli

  Tacksamhetscitat för att ge dig en tankeställare.

  Det här är en underbar dag. Jag har aldrig sett den här förut. Maya Angelou

  Maya Angelou citat för att få dig att tänka.

  När vi ger glatt och tar emot tacksamt är alla välsignade. Maya Angelou

  Kort tacksamhetscitat för att inspirera dig.

  Tacksamhet är tecknet på ädla själar. Aesop

  • Att hålla din kropp frisk är ett uttryck för tacksamhet till hela kosmos - träden, molnen, allt. Thich Nhat Hanh
  • Genom att prata med dig själv om de saker du har att vara tacksam för kan du fylla ditt sinne med tankar som svävar och sjunger. Dale Carnegie
  • Bär tacksamhet som en mantel och det kommer att mata varje hörn av ditt liv. Rumi
  • Lycka kan bara uppnås genom att titta inåt och lära sig att njuta av vad livet har och detta kräver att girighet omvandlas till tacksamhet. Johannes Krysostomus
  • Bevara tacksamheten som en dyrbar insättning i din själ, och från den kommer du att få en dubbel del av glädje. Kom ihåg det apostoliska ordet: ”Tacka under alla omständigheter. Basil den store
  • De mest lyckligt lottade är de som har en underbar förmåga att om och om igen, nytt och naivt, uppskatta livets grundläggande varor, med vördnad, njutning, förundran och till och med extas. Abraham Maslow
  • Ibland slocknar vårt eget ljus och tänds på nytt av en gnista från en annan person. Var och en av oss har anledning att med djup tacksamhet tänka på dem som har tänt lågan inom oss. Albert Schweitzer
  • Dårens liv är tomt på tacksamhet och fullt av rädsla; dess kurs går helt och hållet mot framtiden. Seneca
  • Ta full hänsyn till vilka förträffligheter du besitter, och kom i tacksamhet ihåg hur du skulle längta efter dem, om du inte hade dem. Marcus Aurelius
  • Tacksamhet är den vackraste blomman som kommer från själen. Henry Ward Beecher
  • Den viktigaste egenskapen att ha inför din dag är tacksamhet för det du har upplevt, även för det som var svårt och det som gjorde att du kunde lära dig och växa. Dalai Lama XIV
  • Tacksamhet är bäst och mest effektivt när den inte förångas i tomma fraser. Isaac asimov
  Tacksamhetscitat för att inspirera dig.

  Omfamna varje ny dag med tacksamhet, hopp och kärlek. Lailah Gifty Akita

  Citat om tacksamhet för att få dig att tänka.

  Om den enda bön du bad var tack så skulle det räcka. Meister EckhartTacksamhetscitat för att inspirera dig.

  Handla med vänlighet men förvänta dig inte tacksamhet. Konfucius

  Tacksamhetscitat för att inspirera dig.

  Jag försöker börja varje dag och avsluta varje dag med att ta en stund för att vara tacksam. Olivia Wilde

  Thanksgiving citat.

  Bär tacksamhet som en mantel och det kommer att mata varje hörn av ditt liv. Rumi

  Korta tacksamhetscitat

  • Om den enda bön du bad var tack så skulle det räcka. Mästare Eckhart
  • Sann förlåtelse är när du kan säga, 'Tack för den upplevelsen. Oprah Winfrey
  • Gå som om du kysser jorden med fötterna. Thich Nhat Hanh
  • Tacksamhet är tecknet på ädla själar. Aesop
  • Ingen tacksamhet från de onda. Aesop
  • Det här är en underbar dag. Jag har aldrig sett den här förut. Maya Angelou
  • När jag började räkna mina välsignelser vände hela mitt liv. Willie Nelson
  • Kärnan i all vacker konst, all stor konst, är tacksamhet. Friedrich Nietzsche
  • Tid urholkar tacksamhet snabbare än skönhet! Mario Puzo,Gudfadern
  • Tyst tacksamhet är inte till stor nytta för någon. Gertrud Stein
  • En påtvingad vänlighet förtjänar inget tack. Thomas Fuller
  • Om du vill hitta lycka, hitta tacksamhet. Steve Maraboli
  • Tacksamhet tar mindre energi än ilska. Kristin Cashore
  • Det finns inget sådant som tacksamhet i politiken. Graham Greene
  • Tack är en underbar fras. Använd den. Det kommer att lägga till växtlighet till din själ. Marjorie Pay Hinckley
  • En person med tacksamhet kommer alltid att bli respekterad och älskad. Mästare Jun Hong Lu
  • Oönskade gynnar får ingen tacksamhet. Sofokles
  • Tacksamhet är lycka fördubblad av förundran. G K Chesterton
  • Var tacksam för de saker du inte har som du inte vill ha. Bob Dylans pappa
  • Räknar du dina födelsedagar med tacksamhet? Horace (Latin: 'Natales grate numeras?')
  • Det finns inget mer betungande än påtvingad tacksamhet. Margaret Atwood
  • Du borde vara tacksam, en hel massa, för de platser och människor du har tur att du inte är! Dr Seuss

  Inspirerande tacksamhetscitat

  • Fördärva inte det du har genom att begära det du inte har; kom ihåg att det du nu har en gång var bland de saker du bara hoppades på. Epikuros
  • Ibland slår livet dig på rumpan... res dig upp, res dig upp, res dig upp!!! Lycka är inte frånvaron av problem, det är förmågan att hantera dem. Steve Maraboli
  • Att fokusera på en sak som du är tacksam för ökar tacksamhetens energi och höjer glädjen inom dig själv. Oprah Winfrey
  • Du ber i din nöd och i din nöd; skulle du också be i din glädjes fullhet och i dina dagar av överflöd. Kahill Gibran
  • Grekerna var realister. De såg skönheten i vanliga saker och var nöjda med det. Edith Hamilton
  • Tacksamhet låser upp livets fullhet. Det förvandlar det vi har till tillräckligt, och mer. Det förvandlar förnekelse till acceptans, kaos till ordning, förvirring till klarhet. Det kan förvandla en måltid till en fest, ett hus till ett hem, en främling till en vän. Tacksamhet ger mening av vårt förflutna, ger fred för idag och skapar en vision för morgondagen. Melodi Beattie
  • De vackraste ögonblicken i livet är ögonblick då du uttrycker din glädje, inte när du söker den. Jaggi Vasudev
  • De tre faktorerna som verkar ha störst inflytande på att öka vår lycka är vår förmåga att omformulera vår situation mer positivt, vår förmåga att uppleva tacksamhet och vårt val att vara snäll och generös. Dalai Lama XIV
  • Glädje är kärlekens nät genom vilket vi kan fånga själar. Gud älskar den som ger med glädje. Den som ger med glädje ger mer. Det bästa sättet att visa vår tacksamhet mot Gud och människor är att acceptera med glädje. Moder Teresa
  • Jag har lärt mig att vara nästan omedvetet tacksam – som ett barn är – för en solig dag, blått vatten, blommor i en vas, ett träd som blir rött. Jag har lärt mig att vara glad i gryningen och när himlen är mörk. Faith Baldwin
  • Harm och tacksamhet kan inte samexistera, eftersom förbittring blockerar uppfattningen och upplevelsen av livet som en gåva. Min förbittring säger mig att jag inte får det jag förtjänar. Det visar sig alltid i avund. Henri J.M. Nouwen
  • Tacksamhet är en egenskap som liknar elektricitet; den måste produceras och släppas ut och förbrukas för att överhuvudtaget existera. William Faulkner
  • Istället för att bli mer bortskämda med åren, när svårigheterna hopar sig, finns det många uppenbarelser av tacksamhet. Alain de Botton
  • Tacksamhet är en fin touch av skönhet som läggs sist av allt till ansiktet, vilket ger karaktären en klassisk skönhet, en änglalikhet. Theodore Parker

  Attityd av tacksamhet

  • Jag försöker börja varje dag och avsluta varje dag med att ta en stund för att vara tacksam. Olivia Wilde
  • Vi måste hitta tid att stanna upp och tacka de människor som gör skillnad i våra liv. John F. Kennedy
  • Att visa tacksamhet är en av de enklaste men mest kraftfulla sakerna människor kan göra för varandra. Randy Pausch
  • Döda människor får fler blommor än de levande eftersom ånger är starkare än tacksamhet. Anne Frank
  • Min religion är naturen. Det är det som väcker dessa känslor av förundran och mystik och tacksamhet i mig. Oliver Sacks
  • Om att ha en själ innebär att kunna känna kärlek och lojalitet och tacksamhet, så har djur det bättre än många människor. James Herriot
  • Det otacksamma hjärtat upptäcker ingen nåd; men det tacksamma hjärtat kommer i varje timme att finna några himmelska välsignelser. Henry Ward Beecher
  • Gud gav dig en gåva på 86 400 sekunder idag. Har du använt en för att tacka dig. William Arthur Ward
  • Kärlek till Gud är ren när glädje och lidande inspirerar till lika grad av tacksamhet. Simone Weil
  • Jag känner mig glad över att vara vid liv - 'Jag är glad att jag inte är död!' brister ibland ur mig när vädret är perfekt. Oliver Sacks
  • Framför allt har jag varit en kännande varelse, ett tänkande djur, på denna vackra planet, och det har i sig varit ett enormt privilegium och äventyr. Oliver Sacks, Tacksamhet
  • När jag ser tillbaka på mina tidiga dagar blir jag rörd av tanken på hur många människor jag har att tacka för vad de gav mig eller för vad de var för mig. Albert Schweitzer
  • Endast barn och ett fåtal andligt utvecklade människor föds för att känna tacksamhet lika naturligt som de andas, utan att ens tänka. De flesta av oss kommer till det steg för smärtsamt steg, för att upptäcka att tacksamhet är en form av acceptans. Faith Baldwin
  • Varje dag, berätta för minst en person något du gillar, beundrar eller uppskattar om dem. Richard Carlson
  • Morgonkortlista
   1. Vaknade ✓
   2. Luft till andning ✓
   3. Mat att äta ✓
   4. Tak över huvudet ✓
   …japp, det är en bra dag!”
   Russell Kyle
  Tacksamhetscitat för att inspirera dig.

  Tacksägelse skapar överflöd. Ann Voskamp

  Tacksamhetscitat för att få dig att tänka.

  När du är tacksam försvinner rädslan och överflöd dyker upp. Anthony Robbins

  Tacksägelse tacksägelse citat.

  Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present och inte ge den. William Arthur Ward

  Berömda tacksamhetscitat

  • Låt oss vara tacksamma mot de människor som gör oss lyckliga; de är de charmiga trädgårdsmästarna som får våra själar att blomma ut. Marcel Proust
  • Tacksamhet är inte bara den största av dygderna, utan alla andras förälder. Marcus Tullius Cicero
  • Den färdiga mannen, du vet, är svår att behaga;
   ett växande sinne kommer någonsin att visa dig tacksamhet.
   Johann Wolfgang von Goethe
  • Vi slutar aldrig med dem som tvingar oss”, var Dantes svar; 'för när vi inte är skyldiga dem pengar, är vi skyldiga dem tacksamhet. Alexandre Dumas,Greven av Monte Cristo
  • Tacksamhet är en art av kärlek, upphetsad i oss av någon handling av den person som vi har den för, och genom vilken vi tror att han har gjort något gott mot oss, eller åtminstone att han har haft för avsikt att göra det. René Descartes
  • Piglet märkte att även om han hade ett mycket litet hjärta, kunde det innehålla en ganska stor mängd tacksamhet. A.A. Milne,Nalle Puh
  • Som en fågel som sjunger i regnet, låt tacksamma minnen överleva i sorgens tid. Robert Louis Stevenson
  • Sann lycka är att njuta av nuet, utan oroligt beroende av framtiden, inte att roa oss med vare sig förhoppningar eller rädslor utan att vara nöjda med vad vi har, vilket är tillräckligt, för den som är så vill ingenting. Mänsklighetens största välsignelser finns inom oss och inom vår räckhåll. En vis man är nöjd med sin lott, vad det än må vara, utan att önska det han inte har. Seneca
  • Världen berör mig endast i den mån jag är skyldig den en viss skuld och plikt, så att säga, eftersom jag har vandrat på denna jord i 30 år och av tacksamhet skulle vilja lämna något minne i form av teckningar och målningar - inte gjorda för att behaga den här skolan eller den, utan för att uttrycka en genuin mänsklig känsla. Vincent van Gogh
  • Uppskattning är en underbar sak. Det gör att det som är utmärkt i andra tillhör oss också. Voltaire
  • Män är mer redo att betala tillbaka en skada än en förmån, eftersom tacksamhet är en börda och hämnd ett nöje. Tacitus
  • Goda vändningar är bara tilltalande i den mån de verkar återbetalningsbara; mycket utöver det betalar vi med hat, inte tacksamhet. Tacitus
  • Tacksamhet skänker vördnad, vilket tillåter oss att möta vardagliga uppenbarelser, dessa transcendenta ögonblick av vördnad som förändrar för alltid hur vi upplever livet och världen. John Milton
  • Ett tacksamt sinne genom att vara skyldig är inte skyldig, men betalar ändå, på en gång skuldsatt och avskriven; vilken börda då? John Milton
  • När mångas tacksamhet mot en kastar bort all skam, ser vi berömmelse. Friedrich Nietzsche
  • Om belöningarna är omåttliga, kommer det att finnas utgifter som inte leder till tacksamhet; om straffen är omåttliga kommer det att ske slakt som inte leder till vördnad. Sun Tzu, krigskonsten
  • Tacksamhet är en gudomlig känsla. Det fyller hjärtat, inte att spricka; det värmer det, men inte för feber. Jag gillar att smaka lugn av lycka. Slukat i all hast vet jag inte dess smak. Charlotte Brontë
  • Om vi ​​bara skulle utdela rättvisa i den här världen, vem skulle slippa? Nej, det är bättre att vara generös, och i slutändan mer lönsam, för det får tacksamhet för oss och kärlek. Mark Twain
  • Tacksamhet är början på tacksamhet. Tacksamhet är fullbordandet av tacksamhet. Tacksamhet kan bara bestå av ord. Tacksamhet visas i handlingar. Henri Frederic Amiel
  • Hjältedyrkan är medfödd i den mänskliga naturen och den bygger på några av våra ädlaste känslor – tacksamhet, kärlek och beundran – men som, liksom alla andra känslor, lätt kan urarta till det vildaste när de inte kontrolleras av princip och förnuft. överdrifter och leder till de farligaste konsekvenserna. John Calvin
  • jag tackar Gud för det mesta av detta fantastiska
   dag: för trädens språngande gröna andar
   och en blå sann dröm om himmel; och för allt
   vilket är naturligt vilket är oändligt vilket är ja
   E.E. Cummings
  • Jag har hört talas om ovänliga, vänliga gärningar i hjärtat
   Med kylan som fortfarande återvänder;
   Ack! mäns tacksamhet
   Har oftare lämnat mig i sorg.
   William Wordsworth

  Tacksägelse tacksägelse citat

  • Tacksägelse skapar överflöd. Ann Voskamp
  • Att erkänna det goda som du redan har i ditt liv är grunden för allt överflöd. Eckhart Tolle
  • När du är tacksam försvinner rädslan och överflöd dyker upp. Anthony Robbins
  • Odla vanan att vara tacksam för allt gott som kommer till dig, och att tacka kontinuerligt. Och eftersom allt har bidragit till ditt framsteg, bör du inkludera allt i din tacksamhet. Ralph Waldo Emerson
  • Vi bör verkligen räkna våra välsignelser, men vi bör också få våra välsignelser att räknas. Neal A. Maxwell
  • Tacksamhet målar små smileys på allt den rör vid. Richelle E. Goodrich
  Tacksamhetscitat för tacksägelse.

  Omfamna varje ny dag med tacksamhet, hopp och kärlek. Lailah Gifty Akita

  Tacksägelse tacksägelse citat som du kan dela med dina nära och kära.

  Gör entusiasm till ett sätt att leva. Gör optimism till ett sätt att lyckas. Gör tacksamhet till ett sätt att lyckas. Debasish Mridha

  Tacksägelse tacksägelse citat för dina älskade människor.

  Tacksamhet kan förvandla vanliga dagar till tacksägelser, förvandla rutinarbete till glädje och förändra vanliga tillfällen till välsignelser. William Arthur Ward

  Tacksamhet qnd kärlekscitat för att få dig att tänka.

  Tacksägelse skapar överflöd. Ann Voskamp

  • Om jag tillbringar varje ögonblick, under resten av mina dagar, med att tacka Gud för all hans godhet mot oss, skulle det ändå inte vara tillräckligt. Johanna Spyri
  • Tacksamhet kan förvandla vanliga dagar till tacksägelser, förvandla rutinarbete till glädje och förändra vanliga tillfällen till välsignelser. William Arthur Ward
  • I det vanliga livet inser vi knappt att vi får mycket mer än vi ger, och att det bara är med tacksamhet som livet blir rikt. Deitrich Bonhoeffer
  • Den själ som tackar kan finna tröst i allt; själen som klagar kan finna tröst i ingenting. Hannah Whitall Smith
  • Om jag inte känner en känsla av glädje över Guds skapelse, om jag glömmer att offra världen tillbaka till Gud med tacksamhet, har jag kommit väldigt lite på vägen. Jag har ännu inte lärt mig att vara människa på riktigt. För det är bara genom tacksägelse som jag kan bli mig själv. Kallistos Ware
  • Tacksamhet är den inre känslan av vänlighet som tas emot. Tacksamhet är den naturliga impulsen att uttrycka den känslan. Thanksgiving är följande av den impulsen. Henry Van Dyke
  • Gör entusiasm till ett sätt att leva.
   Gör optimism till ett sätt att lyckas.
   Gör tacksamhet till ett sätt att lyckas.
   Debasish Mridha
  • Omfamna varje ny dag med tacksamhet, hopp och kärlek. Lailah Gifty Akita

  Tacksamhetscitat för vänner

  • Lär dig att komma ihåg att du har fantastiska vänner, glöm inte det och de kommer alltid att ta hand om dig oavsett vad. Kom alltid ihåg att le och titta upp på vad du fick i livet. Marilyn Monroe
  • Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present och inte ge den. William Arthur Ward
  • Tacksamhet kan förändra vilken situation som helst. Det förändrar din vibration och flyttar dig från negativ energi till positiv. Oprah Winfrey
  • Du vill bara ha något annat som någon annan har, men det betyder inte att det du har inte är vackert, för folk vill alltid ha det du har, och du vill alltid ha det de har - ingen är någonsin 100 procent. Rihanna
  • Glädjen över att träffas och sorgen över separationen ... vi bör välkomna dessa gåvor ... med hela vår själ och uppleva till fullo och med samma tacksamhet all sötma eller bitterhet som det kan vara. Möte och separation är två former av vänskap som innehåller samma goda, i det ena fallet genom njutning och i det andra genom sorg... Snart blir det avstånd mellan oss. Låt oss älska detta avstånd som är helt vävt av vänskap, för de som inte älskar varandra är inte åtskilda. Simone Weil
  • Att vara tacksam hela tiden är inte lätt. Men det är när du känner dig minst tacksam som du är mest i behov av det tacksamhet kan ge dig: perspektiv. Tacksamhet kan förändra vilken situation som helst, den förändrar din vibration och flyttar dig från negativ energi till positiv. Det är det snabbaste, enklaste och mest kraftfulla sättet att åstadkomma förändring i ditt liv – detta vet jag med säkerhet. Oprah Winfrey

  Citat om kärlek och tacksamhet

  • De älskar inte, som inte visar sin kärlek. William Shakespeare
  • ...för kärlek driver ut rädsla, och tacksamhet kan erövra stolthet. Louisa May Alcott
  • Jag kan inte låtsas att jag är utan rädsla. Men min dominerande känsla är tacksamhet. Jag har älskat och blivit älskad; Oliver Sacks
  Kärlek och tacksamhet citat för att få dig att tänka.

  Kärlek och tacksamhet är alltid källan till lycka, inte framgång. Debasish Mridha

  De älskar inte, som inte visar sin kärlek. William Shakespeare

  • Kärlek är en utdelning av tacksamhet för vår älskares insikt i vårt eget förvirrade och oroliga psyke. Alain de Botton
  • När vi inte kan göra något annat kan vi fortfarande älska, utan att förvänta oss någon belöning eller förändring eller tacksamhet. Paulo Coelho
  • Romantikens doft är tacksamhet. Ingenting säger att jag älskar dig som att säga att jag älskar dig. Visst, det är bättre att visa din kärlek, men varför inte också säga det? Jarod Kintz
  • Jag är tacksam för allt jag har. Jag är tacksam för allt. Jag är tacksam för kärlek mest av allt eftersom jag har mycket av den i mitt liv. Jennifer Lopez
  • Varje morgon när jag vaknar kysser jag hennes panna som en symbol för tacksamhet och uppskattning och hon återbetalar mig med ett härligt leende. M.F. Moonzajer
  • Kärlek och tacksamhet är alltid källan till lycka, inte framgång. Debasish Mridha